IMG_4870.jpg


IMG_4870
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)