IMG_4872.jpg


IMG_4872
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)