IMG_4992.jpg


IMG_4992
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)