IMG_5117.jpg


IMG_5117
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)