IMG_5119.jpg


IMG_5119
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)